Return

1st Meeting of the Advisory Board of the 1st International Congress of Theatre Spectators

30/06/2022

THE ADVISORY BOARD OF THE I INTERNATIONAL CONGRESS OF THEATRE SPECTATORS IS CONSTITUTED

Barcelona, 12 November 2021

Yesterday afternoon, the Focus headquarters hosted the first meeting of the Advisory Board of the 1st International Congress of Theatre Spectators, which will take place in Barcelona.

THE ADVISORY COUNCIL IS MADE UP OF:
Marta Buchaca, playwright, scriptwriter and director
Macarena Cuenca, head of relevant European initiatives for the development of audiences (University of Deusto)
Xavier Fina, cultural consultant
Eva García, expert in community artistic creation
Javier Ibacache, Head of the Programming and Audiences Unit at the Ministry of Culture of the Government of Chile
Esteve León, Patron of the Teatre Lliure Foundation
Joan Morros, manager and programmer of the Kursaal Theatre of Manresa
Marta Turu, theatre spectator and TRESC member

The 1st International Congress of Theatre Spectators is commissioned by Pepe Zapata and forms part of the activities of Àfora, the agora of the Focus Group.

CONSTITUÏT EL CONSELL ASSESSOR DEL I CONGRÉS INTERNACIONAL D’ESPECTADORS DE TEATRE

Barcelona, 12 de novembre de 2021

Ahir a la tarda la seu central de Focus va acollir la primera reunió del Consell Assessor del I Congrés Internacional d’Espectadors de Teatre, que tindrà lloc a Barcelona.

EL CONSELL ASSESSOR ESTÀ FORMAT PER:
Marta Buchaca, dramaturga, guionista i directora
Macarena Cuenca, responsable d’iniciatives europees rellevants pel desenvolupament d’audiències (Universitat de Deusto)
Xavier Fina, consultor cultural
Eva García, experta en creació artística comunitària
Javier Ibacache, cap de la Unitat de Programació i Públics del Ministeri de les Cultures del Govern de Xile
Esteve León, patró de la Fundació Teatre Lliure
Joan Morros, gestor i programador del teatre Kursaal de Manresa
Marta Turu, espectadora teatral i sòcia del TRESC

El I Congrés Internacional d’Espectadors de Teatre està comissariat per Pepe Zapata i forma part de les activitats d’ Àfora, l’àgora del Grup Focus.